LPG Bədən Formalaşdıran Maşın

  • İnfraqırmızı RF Vakuum Roller texnologiyası ilə peşəkar Cavitation rf vakuum arıqlama maşınımız infraqırmızı işıq, iki qütblü radiotezlik enerjisi və vakuumu birləşdirir ki, bu da yağ hüceyrələrinin, onları əhatə edən birləşdirici toxumanın və altındakı dermal kollagen liflərinin dərin qızmasına səbəb olur.Bu cür səmərəli isitmə və vakuum yeni və daha yaxşı kollagen və elastinin böyüməsini stimullaşdırır ki, bu da dərinin laxlığının, bədən həcminin lokal şəkildə azalmasına və dərinin strukturu və teksturasının ümumi yaxşılaşmasına səbəb olur.